You are here:-, Tjäna & spara pengar-Vi förklarar de olika räntorna på kreditkort

Vi förklarar de olika räntorna på kreditkort

Du som ska skaffa kreditkort för första gången kanske känner dig bombarderad av alla de olika lånebegrepp som flyger på dig när du vill ta reda på hur mycket det egentligen kommer att kosta dig. Du har klart för dig att du måste hitta den bästa räntan, men hur? Sen får du se en mängd relaterade begrepp – reporänta, nominell ränta, räntesats, rörlig ränta, effektiv ränta, fast ränta… och där sitter du med huvudet i handen och vet inte var du ska börja. Det är därför den här artikeln skrivits: Vi vill hjälpa dig förstå de olika begreppen, så att du kan ta ett informerat beslut när det gäller ditt val av kreditkort. 

Vad är ränta? 

Räntan kan kort och gott definieras som den ersättning kreditgivaren får i gengäld för att ha lånat dig pengar, eller kostnaden du får betala för att få låna. De villkor som styr räntan – som tidsperiod och kostnader – bestäms i förväg. Den ränta du kommer att få betala – oavsett vilken långivare du väljer – påverkas av reporäntan, den räntan som bankerna lånar in pengar till och som styrs av Riksbanken. 

Räntesatsen är räntan beräknad i procent av kapitalskulden. Det är långivaren själv som bestämmer hur mycket de vill ta ut i ränta, och prissättningen beror oftast på hur stor risk långivaren anser det är att låta dig låna pengarna. Du som bevisas ha en god återbetalningsförmåga och kan ställa en bra säkerhet på lånet har större chans att bli erbjuden en lägre ränta. 

Skillnaden mellan nominell och effektiv ränta  

Den nominella räntan är den summa som långivaren tar betalt för att du ska få låna. Men oftast tilläggs olika avgifter, som ökar den effektiva kostnaden för lånet. Allt detta uträknat i procent utgör det som kallas för effektiv ränta – den totala kostnaden du får betala för lånet varje år. Det är denna ränta du ska använda när du ställer kreditkortutgivare mot varandra för att hitta det kreditkort som kommer att löna sig bäst för dig. Kom dock ihåg att ytterligare kostnader kan ingå i ditt användande av kreditkortet, som till exempel årsavgiften, och dessa ingår inte i den effektiva räntan. 

Skillnaden mellan fast och rörlig ränta 

När räntan förblir densamma under hela bindningsperioden kallas den för fast ränta. Denna erbjuds oftast i samband med större lån, som bolån. När det handlar om konsumtionslån brukar rörlig ränta erbjudas, vilket innebär att den nominella räntan påverkas av förändringarna på marknaden. Har du rörlig ränta får långivaren lov att höja din ränta bara av följande skäl: 

  • ökade upplåningskostnader för kreditgivaren 
  • kreditpolitiska beslut 
  • kostnadsökningar som var oförutsägbara när avtalet ingicks 

När räntor och avgifter ändras 

 Du som tar ett lån med rörlig ränta måste vara beredd på att vissa kostnader kan ändras under tidens lopp. Reglerna som styr dessa ändringar är:  

  1. Rätten att höja ränta och avgifter måste framgå i låneavtalet. 
  2. Långivaren får inte ändra räntan utan att underrätta dig om det via ett skriftligt eller elektroniskt meddelande som är läsbart, varaktigt och tillgängligt för dig. 
  3. Avgifter får endast ökas om de kostnader som långivaren har för lånet ökar.  
By | 2017-09-30T10:51:37+02:00 september 30th, 2017|Categories: Tips & guider, Tjäna & spara pengar|0 kommentarer

About the Author:

Lämna en kommentar