Scroll Top

Hjälp & råd

På denna sida samlar vi resurser för dig som behöver hjälp och råd av myndigheter eller organisationer inom olika områden relaterat till lån, skuldsättning och vilka risker det innebär att ta lån.

  • Finansinspektionen (FI.se) – Är den svenska myndighet som övervakar den svenska finansmarknaden. Det går att rapportera oegentligheter till Finansinspektionen.
  • Kronofodgen – Om du är skuldsatt och inte kan betala din skulder kan man som medborgare ansöka om skuldsanering. Det är Kronofogden som är den myndighet som hanterar ansökningar om skuldsanering.
  • Konsumentverket – Är en myndighet som hjälper konsument i frågor och vägledning rörande konsumtion. Här kan du få vägledning och läsa mer om vad det innebär att låna pengar.

Du kan även kontakta vår kundservice om du har frågor runt lån.